КЕРЕКТӨӨ КРЕДИТИ

 • 10 000 ден 500 000 сомго чейин
 • 1  айдан 60 айга чейин
 • Күрөөсүз / Күрөө менен
ПОДРОБНЕЕ

"ДООЛОТ" КРЕДИТ

 • 10 000 ден 100 000 чейин
 • 1 айдан 18 айга чейин
 • Күрөөсүз
ПОДРОБНЕЕ

"БИЗНЕС" КРЕДИТ

 • 10 000 ден 500 000 сомго чейин
 • 1  айдан 60 айга чейин
 • Күрөөсүз / Күрөө менен
ПОДРОБНЕЕ

Биздин кредиттик продукттар

"Керектөө" кредити

Кредиттөө шарттары

 • 10 000 ден 500 000 сомго чейин
 • 1 айдан 60 айга чейин
 • Күрөөсүз / Күрөө менен

КЕНЕНИРЭЭК

"Доолот" кредит

Кредиттөө шарттары

 • 10 000 ден 500 000 сомго чейин
 • 1 айдан 60 айга чейин
 • Күрөөсүз / Күрөө менен

КЕНЕНИРЭЭК

"Бизнес" кредит

Кредиттөө шарттары

 • 10 000 ден 500 000 сомго чейин
 • 1 айдан 60 айга чейин
 • Күрөөсүз / Күрөө менен

КЕНЕНИРЭЭК

Преимущества наших кредитных продуктов

01

Ар башка максаттарга кредит берүү

02

Документтердин минималдуу топтому

03

Билдирмелерди дароо кароо

04

Төлөөнүн ар кандай ыкмалары

Надежный заем

01

Сиздин менчикте жана колдонууда турган мүлк

02

Жекече % чен жана ыңгайлуу график

03

Ачык-айкын нотариалдык жактан тастыкталган келишим

04

Келиишмге кол коюлган күндөгү акча